προϊοντα

φιαλεσ – βαζα

Οι φιάλες και τα βάζα συσκευάζονται σε πλαστικές σάκουλες, σε χάρτινα κιβώτια και σύστημα παλέτας. Τα πώματα δίδονται ξεχωριστά ή απάνω στην φιάλη / βάζο και διαθέτουν ακέραιο δαχτυλίδι ασφαλείας. 

Τα πλαστικά προϊόντα είναι κατασκευασμένα από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) και πληρούν τις προδιαγραφές και τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται από το άρθρο 26 του Κώδικα Τροφίμων του Γ. Χ.,  καθώς και τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 1935/2004 & 10/2011 και την τροποποίηση αυτής 1282/2011. Πληρούν τους σχετικούς όρους όσον αφορά τη μετανάστευση των συστατικών τους στα υδατικά, όξινα και λιπαρά τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά. 

Η εταιρία Γ. Καραμπούλας & Υιοί ΕΕ εφαρμόζει σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, HACCP.

Η διαδικασία

 Η επεξεργασία της πρώτης ύλης (πλαστικά προπλάσματα) γίνεται με φουσκωτικές μηχανές (stretch blow moulding machines) με τη διαδικασία δύο σταδίων και πραγματοποιείται εντός του εργοστασίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μία φυσική διεργασία μεταποίησης με θέρμανση, κατά την οποία τα προπλάσματα θερμαίνονται και φουσκώνονται σε έτοιμες φιάλες.

Οι κατηγορίες των προϊόντων μας

Μεγάλη γκάμα σε φιάλες και βάζα

Φιάλες 30/25, PCO 28 mm

φιάλη 0,25 l

φιάλη 0,5 l

φιάλη 0,5 l

karampoulas-fiales-vaza-pet-patra

φιάλη 1 l

φιάλη 1 l ΝΕΟ

φιάλη 1,5 l 2K

karampoulas-fiales-vaza-pet-patra

φιάλη 1,5 λ 2ΚΑ

φιάλη 1,5 l ΒΤ

 

φιάλη 1,5 l 2ΚΑΜΠ

karampoulas-fiales-vaza-pet-patra

φιάλη 1,5 l 4ΚΑ

φιάλη 1,5 l 2ΚΝ

 

φιάλη 2 l

Φιάλες 48/41

 

karampoulas-fiales-vaza-pet-patra

φιάλη 3 l

φιάλη 5 l STR

 

φιάλη 5 l TET

karampoulas-fiales-vaza-pet-patra

φιάλη 5 l OIL

φιάλη 10 l ΤΕΤ

 

Φιάλες 38 mm

 

 

karampoulas-fiales-vaza-pet-patra

φιάλη 0,5 l

φιάλη 1 l

 

 

φιάλη 5 l TET

Bάζα 110 mm

 

 

 

karampoulas-fiales-vaza-pet-patra

βάζο 0,8 l

 

βάζο 1,3 l

 

βάζο 2 l

 

karampoulas-fiales-vaza-pet-patra

βάζο 3 l

βάζο 5 l

 

βάζο 10 l